Модафініл - це схвалений FDA препарат із властивостями, що сприяють пробудженню. Доклінічні дослідження модафінілу припускають складний профіль нейрохімічних та поведінкових ефектів, відмінний від ефектів амфетаміну. Крім того, модафініл на початковому етапі перспективний для лікування низки неформальних показань у психіатрії, включаючи резистентну до лікування депресію, синдром дефіциту уваги/гіперактивності та шизофренію. Когнітивна дисфункція може бути особливо важливою новою метою лікування модафінілу при цих та інших психоневрологічних розладах. Ми прагнули всебічно проаналізувати емпіричну літературу про нейрохімічну дію модафінілу та його вплив на когнітивні функції на тваринних моделях, здорових дорослих людях та клінічних популяціях. Ми виконали пошук у PubMed з пошуковим запитом 'modafinil' і перевірив усі англомовні статті з нейрохімічних, нейрофізіологічних, когнітивних чи експериментальних методів обробки інформації. Ми додатково підсумовували фармакокінетичний профіль модафінілу та його клінічну ефективність у психіатричних пацієнтів. Модафініл сильно впливає на катехоламіни, серотонін, глутамат, гамма-аміномасляну кислоту, орексин і гістамінові системи мозку. Багато цих ефектів можуть бути вторинними по відношенню до ефектів катехоламінів, з деякою вибірковістю щодо кіркових, а не підкіркових ділянок дії. Крім того, модафініл (у добре переносимих дозах) покращує функцію в кількох когнітивних областях, включаючи робочу пам'ять та епізодичну пам'ять, а також інші процеси, що залежать від префронтальної кори та когнітивного контролю. Ці ефекти спостерігаються у гризунів, здорових дорослих людей і при кількох психічних розладах. Крім того, модафініл, мабуть, добре переноситься з низьким рівнем побічних ефектів і низькою схильністю до зловживання. Модафініл надає ряд нейрохімічних дій у головному мозку, які можуть бути пов'язані з первинними ефектами на катехоламінергічні системи. Ці ефекти загалом сприятливі для когнітивних процесів. Загалом модафініл є чудовим кандидатом для корекції когнітивної дисфункції при нервово-психічних розладах.